MANILA, Philippines — Inaasahang magiging mabisang tugon sa P7.3 trilyong kakulangang pon­dong puhunan sa mga im­prastraktura ng bansa ang naipasang panukala noong Disyembre 12 na ‘Public-Private Partnership (PPP) Act’.

Ayon kay ‘House Ways and Means chairman’ Joey Sarte Salceda (Albay, 2nd District), na pangunahing may-akda ng panukalang batas at ‘technical working group chair na sadyang ka­ilangan ang PPP.

Layunin ng PPP Act (HB6527) na lumikha ng isang sistema kung saan mahusay at mabisang ma­isusulong ang pagtutulu­ngan ng pribadong sektor at pamahalaan sa paggawa ng malalaki at mahahalagang mga imprastraktura at katulad nitong mga proyektong pangkaunlaran.

Sa ilalim ng panukala, malinaw na sinasabing ang PPP ay malayang ka­sunduan sa pagitan ng na­katalagang ahensiya ng go­biyerno at ng pribadong kum­panyang nagpapanukala tungkol sa pagpundo, pagdisenyo, paggawa, pa­nga­­ngasiwa at pangangalaga, o kumbinasyon ng mga naturan, kaugnay sa pang­kaunlarang mga proyekto na karaniwang gubiyerno lamang ang nangangasiwa, at kung saan magkatulong ding tutugunan ng pamahalaan at kabalikat nitong mga pribadong kumpanya ang mga hamon ng proyekto.

Isa ang PPP Act sa mga prayoridad na dapat isabatas na ipinahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang unang ‘State of the Nation Address.’